Gyülekezeti közgyűlés 2018.10.21-én

MEGHÍVÓ a Müncheni Magyar Nyelvű Református Gyülekezet közgyűlésére

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Barátaink és Érdeklődők!

Szeretettel hívjuk/ hívunk közgyűlésünkre, melynek eddigi fő pontjai az Igeolvasás és imádság után: a Bajor Református Egyház szabályzata alapján a 2019-es költségvetési terv megvitatása és elfogadása, egy pasingi gyülekezeti ház bérlése az eddigi 4 különböző gyülekezeti helyszín bérlése helyett  illetve az integrációs ünnepség szervezése és a korábbi jegyzőkönyvek elfogadása.

Helyszín: Friedenskirche, Gyülekezeti terem, Frauenlobstr. 5. 80337 München
Időpont: 2018. 10. 21-én 17:15 órakor (Istentisztelet után)

A közgyűlés nyilvános, mindenkit szeretettel várunk!

Napirendi pontok:
1. Igeolvasás és imádság (Nt. Csákvári Dániel)
2. A napirend elfogadása, a szavazati jogok meghatározása
3. Jegyzőkönyvek elfogadása: 2017 és 2018 (mivel a 2017-es nem került elfogadásra júniusban)
4. A 2018.06.17-i közgyűlésen bemutatott és a közgyűlés által támogatott pasingi gyülekezeti ház bérlésével kapcsolatos fejlemények (Dr. Baranyai Réka)
Egy gyülekezeti házat bérelhetünk ki Pasingban, a Stapferstr. 9. szám alatt, az Evangélikus Egyház e heti kérésére november 1-től. Ezáltal az összes alkalmunk egy helyen lehetne akkor, amikor mi szeretnénk, és nem kellene 4 különböző gyülekezet helységeit bérelnünk ide-oda vándorolva a különböző alkalmainkkal.
5. Költségvetési terv 2019-re (Dr. Némethi Csaba)
6. Integrációs ünnepség december 8-án gyülekezetünk Bajor Református Egyházba történő integrációjának 25. éves évfordulójára: tervek/ szervezés  
7. Gyülekezeti Tagok által írásban javasolt további témák és Jelenlevők kérdései
8. Egyebek
9. Imádság Isten áldásáért

Ha bármilyen más témát is szeretne/szeretnél megbeszélni, kérjük, ezt mihamarabb jelezze/ jelezd e-mailen vagy levélben! Felhívjuk szíves figyelmüket/ figyelmeteket, hogy a Bajor Református Egyház (melynek mi is tagja vagyunk) törvényei alapján a közgyűlési döntésekben csak a személyesen résztvevő gyülekezeti tagok szavazata számít, sem postai út, sem e-mail, sem szavazati jog átruházása nem lehetséges.

Nagyon örülnénk, ha el tudna/tudnál jönni, hogy a gyülekezetünket közösen építhessük, alakíthassuk!

Imádkozzunk gyülekezetünkért és a gyülekezeti közgyűlésért, hogy az ÚR vezetését felismerjük és növekedhessünk az Ő szeretetében!

Az ÚR áldását kívánva, a Presbitérium nevében, szeretettel:
Dr. Baranyai Réka gondnok