Nagyon örülünk, hogy annak a törekvésünknek, amit már több éve hirdetünk, hogy milyen jó lenne, ha a gyülekezeti tagok részéről is lennének Igét-tanulmányozó kezdeményezések, úgy tűnik, eredményei vannak:
 
 
2023. februárjától elindult a Biblia-olvasókör, mely minden hónap 2. és 4. péntekén, azaz kéthetente péntekenként lesz megtartva.
 
Az alkalmak Igehelyeit a magyar református Bibliaolvasó Kalauz napi igéit átmásolva Veres Tibor gyülekezeti tagunk küldte el nekünk, aki a tartalmi részért vállalta a felelősséget –  itt található az igehelyek általa összeállított részletes felsorolása július végéig.

 

A Biblia olvasókör tervezett programja 20023.02.10-07.28. között

 

Az
év 6.hete, február 10.péntek

„mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az úr”   Ézs 54

Az év 8.hete, február 24.péntek

„Az Úrnak félelme az ismeret kezdete”  Péld.1 1-19

Az év 10.hete, március 10.péntek

„A kevélységből csak civódás lesz…..” Péld.13, 1-14

Az év 12. hete , március 24.péntek

„Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel” Péld.24

Az év 14. hete április 07.Nagypéntek

„Eltörölte követeléseivel minket terhelő adóslevelet” Kol 2, 8-15

Az év 16. hete, április 21. péntek

„félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott….hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket „ Mk 1, 32-39

Az év 18. hete, május 05. péntek

„árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak” Mk4, 30-34

Az év 20.hete, május 19.péntek

„és egy vakot vivének hozzá” Mk8, 22-26

Az év 22. hete, június 02. péntek

„És kezdet nekik példázatokban beszélni” Mk12, 1-17

Az év 24. hete, június 16.péntek

„Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt” Mk 15, 33-41

Az év 26. hete, június 30.péntek

„intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez” 1Tessz 5, 12-28

Az év 28. hete, július 14. péntek

„fáradozunk és küzdünk…” 1 Tim 4, 6-11

Az év 30. hete, július 28. péntek

„De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják” 2 Tim 3, 10-17