Krisztussal – Egy helyen, együtt, egymásért, egy lélekkel – 2017. októober 7.

Gyülekezeti csendesnapnak adott helyet az Augsburgi Leánygyülekezetünk. Münchenből – az “anyagyülekezetből”, és a “2 leánygyülekezetből”, azaz  Ingolstadtból és Augsburgból is érkeztek egyháztagok és barátok.

Miután mindenki megérkezett, némi egybekovácsoló kávé és pogácsa elfogyasztása után a templomba mentünk, ahol a nap nagy részében együtt voltunk. Meghallgattuk a Kárpát-medencei Református Presbiteri Szövetség bemutatkozásait, majd ezután egy érdekes előadást hallgathattunk meg Luther szerepéről a reformációban. Délután pedig Bódis Miklós tiszteletes az Igehirdetés szolgálatával volt jelen köztünk (másnap, vasárnap is ő tartotta az Igei alkalmat Münchenben).

Hálásak vagyunk Urunknak, hogy ez az alkalom létrejöhetett, mert valóban jó volt együtt lenni. Áldott dolog együtt az Igére figyelni, együtt beszélgetni, finomat enni és sokat nevetni – s mindeközben lépten-nyomon megvallani akár szavakkal is, hogy az életünk Ura egyedül Jézus Krisztus, a Feltámadt, a Győztes Király, a Megváltó!

Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.” Róm. 12,4-5.